Get Adobe Flash player

Polityka Prywatności

Zasady informowania UKE o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci oraz o podjętych działaniach – rozporządzenie MAC

22-03-2013, tagi: Małgorzata Olszewska, Prawo telekomunikacyjne, telekomunikacja, UKE

 

21 marca zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw (pozycja 386) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 22 marca 2013 r.

Rozporządzenie realizuje delegację ustawową Prawa Telekomunikacyjnego (art. 175a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

Jest wydawane po raz pierwszy w związku z nałożeniem przez znowelizowane Prawo Telekomunikacyjne obowiązku przekazywania do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług oraz o podjętych działaniach zapobiegawczych i środkach naprawczych.

Te informacje są niezbędne, by Prezes UKE mógł wykonywać swe obowiązki sprawozdawcze wobec Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji oraz ministra właściwego do spraw łączności (art. 175b ust. 3 i 4 ustawy Prawo telekomunikacyjne). Działania te w wymiarze globalnym mają zwiększyć bezpieczeństwo i integralność sieci i usług telekomunikacyjnych.

  • Logowanie
  • Rejestracja
  • Twój koszyk
  • Kontakt
Wstecz...

PHP Warning

fopen(logs/slow.log): failed to open stream: Permission denied